جوراب هالگوس و الگوس LP مدل 350

50,000 تومان

سنجش

توضیحات

لایه ژل مانند درون جوراب جهت ترمیم پوست و کاهش درد در ناحیه هالگوس و الگوس