جوراب های فشرده ساز بلند محافظت کننده مچ پا LPو ساق پا مدل 204Z

127,000 تومان

سنجش

توضیحات

طراحی نوار پاشنه ای تثبیت کننده دو حلقه ای از تاندون های پاشنه و مچ پا جهت بهبود ثبات در حین پریدن و تغییر حرکات ، محافظت می کند.

جهت بالا بردن ادراک حسی ، باند مقاومتی مارپیچی به دور مچ پا پیچیده می شود و از چرخش اضافی در حین حرکات جانبی جلو گیری می کند.

پدهای ضربه گیر با ثابت نگه داشتن عضلات از انگشت های پا، پاشنه و تاندون آشیل محافظت می کند.

ساختار بافت با میزان کشش بسیار زیاد بسیار مناسب قسمت انحنا و قوس مچ پا می باشند.

جوراب‌های تولید شده با نخ فتیله که رطوبت را دفع می کنند، عبور هوا از جوراب را ممکن می سازند و در نتیجه احساس راحتی در حین ورزش کردن را در پی دارند.

فشرده سازی کلی ، گردش خون محیطی را با افزایش جریان خون و متابولیسم در اندام های تحتانی را افزایش می دهد در حالیکه میزان خستگی و کوفتگی را کاهش می‌دهد.