تماس با نیکان : 28426666-021

تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی

تجهیز مراکز درمانی

تجهیزات پزشکی پیشرفته

شرکت تجهیز سلامت نیکان متشکل از دو تیم مهندسی پزشکی و پزشک با علم تجهیز مراکز درمانی آماده ارایه خدمات مشاوره و تجهیز مرکز درمانی در کلیه واحد ها و بخش ها می باشد از جمله :

تجهیز مرکز و بخش اورژانس

تجهیز مرکز و بخش مراقبت های ویژه

تجیهز مرکز و بخش زنان و زایمان

تجهیز مرکز و بخش اطفال

تجهیز مرکز و بخش تنفسی

تجهیز مرکز و بخش تصویر برداری

تجهیز کلینیک و مرکز درمانی

Related posts

تجهیزات پزشکی | تجهیز سلامت نیکان

تجهیزات پزشکی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات پزشکی تجهیزات پزشکی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات...

Leave a Comment

پاسخ دهید

Your email address will not be published.
19 − 15 =

Top