تماس با نیکان : 28426666-021

تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی

ساپورت ارتوپدی

ساپورت ارتوپدی

ساپورت ارتوپدی

ساپورت ارتوپدی از ساپورت ارتوپدی برای درمان بیماری های اسکتی عضلانی و گرفتگی های عضلانی و یا پیشگیری از آن ها می توان استفاده نمود. ساپورت های ارتوپدی قابل استفاده برای ورزشکاران جهت بهبود گرفتگی عضلات یا کاهش درد و یا کم کردن دامنه حرکتی مفاصل  به منظور درمان و یا پیشگیری از بروز آسیب […]

Read more

Top