تماس با نیکان : 28426666-021

تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی

تشک مواج سلولی

تشک مواج

تشک مواج یکی از اولین آسب های جسمی بیماران با محدودین حرکت بالا زخم بستر است. سیستم حرکتی بیمارانی که محدودیت حرکت دارند تحلیل رفته و این باعث ضعف عضلات و گردش خون در بدنشان می شود.به دلیل کاهش جریان خون در بافت بدن و اندامی که نیروی بیش تری حین استراحت بر آن ها […]

Tags: , , ,

Read more

Top