تماس با نیکان : 28426666-021

تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی

تصفیه هوا

تصفیه هوا

تصفیه هوا

تصفیه هوا امروزه با افزایش زندگی شهر نشینی و افزایش تولید آلاینده های محیطی آمار بیماری های تنفسی روز به روز افزایش یافته است. دستگاه تصفیه هوا با فیلتر کردن ذرات گرد غبار و بخشی از آلاینده های محیطی می تواند هوای محیط استنشاقی را تصفیه و ایمن سازد. تصفیه هوا یکی از پر کاربرد […]

Tags: , , ,

Read more

Top