تماس با نیکان : 28426666-021

تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی امروزه با افزایش زندگی شهرنشینی و رشد آمار بیماری های ارتوپدی و عضلانی استفاده از تجهیزات پزشکی خانگی در گروه فیزوتراپی توسط پزشکان به بیماران تجویز می شود. استفاده از تجهیزات فیزیوتراپی خانگی کمک بسیار زیادی به بیماران از لحاظ کنترل هزینه و زمان درمان می کند. شرکت تجهیز سلامت نیکان با ارایه اصلی […]

Tags: , , , ,

Read more

Top