تماس با نیکان : 28426666-021

تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی

h[ jol lvyd تشک مواج تخم مرغی

تشک مواج

تشک مواج یکی از اولین آسب های جسمی بیماران با محدودین حرکت بالا زخم بستر است. سیستم حرکتی بیمارانی که محدودیت حرکت دارند تحلیل رفته و این باعث ضعف عضلات و گردش خون در بدنشان می شود.به دلیل کاهش جریان خون در بافت بدن و اندامی که نیروی بیش تری حین استراحت بر آن ها […]

Tags: , , ,

Read more

Top