تماس با نیکان : 28426666-021

تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی

ja; l

تشک مواج

تشک مواج یکی از اولین آسب های جسمی بیماران با محدودین حرکت بالا زخم بستر است. سیستم حرکتی بیمارانی که محدودیت حرکت دارند تحلیل رفته و این باعث ضعف عضلات و گردش خون در بدنشان می شود.به دلیل کاهش جریان خون در بافت بدن و اندامی که نیروی بیش تری حین استراحت بر آن ها […]

Tags: , , ,

Read more

Top